Investeren voor het einde van het jaar

De laatste maanden van het jaar is het vaak onderwerp van gesprek: investeren voor het einde van het jaar. Verschillende ondernemers hoor je zeggen dat ze voor het einde van het jaar nog wat kosten moeten maken. Ze krijgen bijvoorbeeld van hun adviseur te horen dat ze voordat het jaar voorbij is nog een nieuwe laptop aan moeten schaffen.

Maar welke verschillende redenen zitten hierachter? Waarom zeggen deze ondernemers dat en wat kan het je daadwerkelijk opleveren om nog kosten te maken? Gaat het daadwerkelijk een voordeel opleveren?

Dat lees je in deze nieuwe blog!

Mis ook deze blog niet: ‘Fiets van de zaak’

Belastingtechnische voordelen

Het investeren voor het einde van het jaar levert je belastingtechnische voordelen op. Dit heeft met twee verschillende regelingen te maken: de ene regeling zorgt ervoor dat jij daadwerkelijk geld bespaart, terwijl de andere regeling alleen slim is wanneer je de kosten toch al van plan was om te maken. We zullen beide regelingen in de komende paragrafen behandelen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De eerste regeling is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, ook wel afgekort met KIA. De KIA is een aftrekpost en biedt jou als ondernemer een extra kans in je aangifte inkomstenbelasting (Box 1)(Bij een eenmanszaak of VOF) of in je aangifte vennootschapsbelasting (B.V.).

De KIA is dus een extra aftrekpost die ervoor zorgt dat jouw winst voor belasting verlaagd. Concreet betekent dit dus dat jij over een lager bedrag belasting betaalt wat resulteert in het uiteindelijk minder betalen van belasting.

Wanneer zou je in aanmerking kunnen komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

Het allerbelangrijkste om in aanmerking te komen voor de KIA is dat het ten eerste daadwerkelijk om een investering moet gaan. Jij moet dus bedrijfsmiddelen aanschaffen die minimaal één jaar meegaan. Dit kan van alles zijn: denk aan een kopieerapparaat, printer, werktelefoons of andere apparatuur die nodig zijn binnen jouw bedrijf.

Bedrijfsmiddelen die minder dan één jaar meegaan worden niet onder investeringen verstaan. Koffie voor op kantoor, pennen, flyers etc. vallen niet onder investeringen. Zelfs het aanschaffen van een auto valt hier niet onder, tenzij je deze auto alleen inzet voor je onderneming. Wanneer jij een bezorgbedrijf hebt en daar een auto of busje voor aanschaft, geldt dit dus wel als investering.

Een tweede aspect om in aanmerking te komen voor de KIA is dat de investering die je doet minimaal €450 moet zijn. Voor BTW plichtige ondernemers betekent dit €450 exclusief BTW. Ook moet je investering tussen de €2.400 en €323.544 zijn.

Is jouw rechtsvorm een VOF of een maatschap? Dan is het belangrijk om te weten dat de Belastingdienst kijkt naar de totale investering binnen het samenwerkingsverband. De Belastingdienst kijkt niet naar de investering per onderneming wanneer je gebruik wilt maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Hoeveel aftrek behoort tot de mogelijkheden van de KIA?

De hoeveelheid van de aftrek is afhankelijk van twee aspecten: ten eerste de investering die je gaat doen en ten tweede de gehele waarde van je investeringen in een jaar bij elkaar opgeteld.

Vervolgens kijk je in de onderstaande tabel hoeveel aftrek voor jou van toepassing is:

Niet meer dan €2.4000%
€2.401 t/m €58.23828% van het investeringsbedrag
€58.239 t/m €107.848€16.307
€107.849 t/m €323.544€16.307 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de €107.848
€323.544 en meer0%

 

Om het bovenstaande te verduidelijken, zullen we je twee verschillende rekenvoorbeelden geven!

Rekenvoorbeeld 1: Investering van €10.000

Jij hebt geïnvesteerd voor een totaalbedrag van €10.000. In de tabel zie je dat je in deze situatie 28% van het investeringsbedrag mag aftrekken volgens de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Concreet betekent dit dat je 28% van €10.000 = €2800 euro mag aftrekken.

Jij verlaagt dus je winst met €2800 wat betekent dat je winst voor belasting dus lager wordt. Je hoeft dus nu over een lager bedrag belasting te betalen (wat resulteert in het per saldo minder betalen van belasting).

Rekenvoorbeeld 2: Investering van €150.000

Jij hebt geïnvesteerd voor een totaalbedrag van €150.000. In de tabel zie je dat je volgens de KIA nu €16.307 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de €107.848 mag aftrekken. Concreet betekent dit dat je €16.307 – (7,56% * (€150.000 – €107.848)) = €13.120,31 euro mag aftrekken.

Jij verlaagt dus je winst met €13.120,31 wat betekent dat je winst voor belasting dus lager wordt. Je hoeft dus nu over een lager bedrag belasting te betalen (wat resulteert in het per saldo minder betalen van belasting).

Wanneer is het een verstandige keuze om gebruik te maken van de KIA?

In principe is het in welke situatie dan ook een verstandige keuze om gebruik te maken van de KIA. Het is voor jou een extra aftrekpost waar je gebruik van mag maken en die ervoor zorgt dat je winst verlaagt. Heb jij investeringen op de planning? Kijk dan eens of ze boven de €2.400 uitkomen.

Wanneer jij al geïnvesteerd hebt in een kopieermachine voor een X bedrag, maar nog niet boven de €2.400 uitkomt is het verstandig om te kijken of je niet ook nog die nieuwe laptop die je op de planning hebt staan voor volgend jaar in dit jaar aan kunt schaffen. Zo zorg je er voor dat je gebruik kunt maken van de KIA, terwijl dit niet zo hoeft te zijn wanneer je deze twee investeringen in aparte jaren doet én onder het drempelbedrag van €2.400 blijft.

Belangrijk is wel om te weten dat je de KIA zelf moet invullen in je aangifte. Je bent hier geheel zelf verantwoordelijk voor en doe je dit niet is de Belastingdienst niet zo behulpzaam om je erop te wijzen wanneer je dit vergeet.

Kosten maken voor een zo laag mogelijk resultaat

De tweede reden die vaak genoemd wordt om in het huidige jaar nog kosten te maken is om ervoor te zorgen dat de winst zo laag mogelijk blijft. Want hoe lager je winst is, hoe minder belasting je per saldo hoeft te betalen. Had jij al in de planning staan om deze kosten te gaan maken? Dan heeft dit niet zoveel zin. Het is namelijk belangrijk dat jij dit geld wél uitgeeft.

Je zou bijvoorbeeld uiteten kunnen gaan met verschillende relaties, wat kosten oplevert. Deze kosten zorgen er inderdaad voor dat je winst lager uitvalt, maar als dit in eerste instantie niet in jouw planning zat, wegen de voordelen van de lagere belasting niet op tegen de nadelen van de uitgaven die je moet doen!

Het kan ook zeker wel een voordeel opleveren. Dit is vooral het geval wanneer je je op een drempel bevindt waarbij je met nét iets meer winst in een hoger belastingtarief in Box 1 terecht gaat komen. In dit geval zou het een goede keuze zijn om nog net iets meer kosten te gaan maken in dit jaar.

Belangrijk om nogmaals te benoemen is dat het kosten zijn die je vooraf toch al van plan was om te maken en dat het dus niet per se gaat om investeringen.

Hoe ga jij de komende maanden tegemoet? Heb jij nog investeringen op de planning staan zodat jij gebruik kunt maken van de regelingen?

Twijfel bij vragen niet om contact met ons op te nemen en zorg ervoor dat ook jij gebruik kunt maken van de regelingen omtrent het investeren aan het einde van het jaar.