Ons laatste nieuws

Op deze pagina houden we je op de hoogte van ons laatste nieuws.

Wat is de invloed van het belastingplan 2021 op je jaarrekening? De belangrijkste wijzigingen!

Ben je al bezig met het opstellen van de jaarrekening 2020? Of ga je dat binnenkort doen? Let er dan op dat je de impact van het belastingplan 2021 goed verwerkt in de jaarrekening. In dit bericht worden de vier belangrijkste wijzigingen en de gevolgen die deze wijzigingen kunnen hebben voor je fiscale positie beschreven.   De Eerste Kamer heeft aan het einde van 2020 het belastingplan voor 2021 aangenomen. De verslaggevingsregels schrijven voor dat de maatregelen moeten worden meegenomen in...

Lees meer

Uitbreiding Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Voor het eerste kwartaal van 2021 zijn de uitbreidingen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) goedgekeurd door de Europese Commissie. Een onderdeel hiervan is dat het subsidiepercentage is verhoogd naar 85%, de vaste laste drempel is verlaagd en de openstelling van de TVL voor grotere bedrijven. In totaal zijn er 9 intensiveringen goedgekeurd door de Europese Commissie, die hieronder puntsgewijs worden benoemd (bron: Rijksoverheid): De verhoging van het subsidiepercentage naar 85%. Dit was...

Lees meer

Eindejaarstips 2020

Het einde van het jaar is weer in zicht en in dit enorm gekke jaar zijn er weer volop wijzigingen geweest waar u als ondernemer mee te maken heeft!Het NBA heeft verschillende tips opgesteld voor de BV/IB-ondernemer, DGA en voor de werkgever/werknemer. Ook worden er verschillende Btw-tips gegeven en tot slot zijn er tips voor alle belastingplichtigen te vinden. De eindejaarstips zijn te vinden in dit bestand! Heeft u vragen of opmerkingen over de verschillende tips, twijfel dan niet om hier...

Lees meer