Voor het eerste kwartaal van 2021 zijn de uitbreidingen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) goedgekeurd door de Europese Commissie.

Een onderdeel hiervan is dat het subsidiepercentage is verhoogd naar 85%, de vaste laste drempel is verlaagd en de openstelling van de TVL voor grotere bedrijven.

In totaal zijn er 9 intensiveringen goedgekeurd door de Europese Commissie, die hieronder puntsgewijs worden benoemd (bron: Rijksoverheid):

  • De verhoging van het subsidiepercentage naar 85%. Dit was 50% oplopend tot 70%.
  • De verhoging van het minimum subsidiebedrag naar € 1.500 per kwartaal. Dat was € 750.
  • Verhoging van het maximum subsidiebedrag naar € 550.000 voor mkb-bedrijven en €600.000 voor niet-mkb-bedrijven. Dat was maximaal € 90.000.
  • De toevoeging van de eenmalige opslag voor Annuleringskosten Reisorganisaties.
  • De openstelling van de Evenementenmodule voor het eerste kwartaal van 2021. 
  • De verlaging van de vaste lasten drempel naar € 1.500 per kwartaal. Dat was € 3.000.
  • De openstelling van de TVL-regeling voor niet-mkb bedrijven (meer dan 250 werknemers).
  • Verhoging voorraadsubsidie gesloten detailhandel naar 21% met verhoogd maximum van €300.000. Dat was 5,6% met een maximum van € 20.160.
  • De toevoeging van de opslag voor speciale kosten land- en tuinbouwbedrijven.

Het RVO is al langere tijd bezig met het voorbereiden van deze intensiveringen. Deze zitten lastig in elkaar en vragen veel tijd. 

Voor vragen over de intensiveringen en uitbreidingen van de TVL kunt u altijd contact met ons opnemen!